לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: פלאשבק - פושקין

כאשר מותו השתיק יום רועש,
וברד Stogniy מטומטם
צל שקוף Nalyazhet הלילה
וזה החלום, פרס יום העבודה,
בעוד eke בשקט בשבילי

שעות של משמרת חרדה:
בשעת סרק הלילה לבוא על בער בי
נחשי נקיפות לב;
חלומות לרתוח; במוחו, ייסורים מודחקים,
עודף אבדון הדוק חמור;
זיכרון שקט לפניי
מפתחת המגילה הארוכה שלו;
ועם גועל קריאת חיי,
אני רועד ומקלל,
וזה במרירות מתלונן, ושופכים דמעות מרות,
אבל הקווים העצובים לא לשטוף.

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה