иштөөлөрүнө:
акын порталы: Марина жж.аралыгында
төмөндө окуу: Александр Пушкиндин Poems

порталы Пушкиндин бардык ырлар: https://aleksandr-pushkin.su

Көпчүлүк ырларын окуп жж.аралыгында:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп