לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: שירים של אלכסנדר פושקין

כל השירים של פושקין בפורטל: https://aleksandr-pushkin.su

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה