tarjima:
shoir portali: Marina Tsvetaeva
quyida o'qib: Yusuf Brodsky she'rlarida

portali Yusuf Brodsky barcha she'rlari: https://brodskiy.su

Eng she'rlar Tsvetaeva o'qib:


barcha she'riyati (kontent Alifbo tartibida)

Leave a Reply