иштөөлөрүнө:
акын порталы: Марина жж.аралыгында
төмөндө окуу: Жусуп Бродски ыры

порталы Жусуп Бродски бардык ырлар: https://brodskiy.su

Көпчүлүк ырларын окуп жж.аралыгында:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп