tarjima:
shoir portali: Marina Tsvetaeva
quyida o'qib: Sergey Esenin uy she'rlarida

Sergey Esenin uy portali barcha she'rlari: https://sergey-esenin.su/?page_id=1638

Eng she'rlar Tsvetaeva o'qib:


barcha she'riyati (kontent Alifbo tartibida)

Leave a Reply