иштөөлөрүнө:
акын порталы: Марина жж.аралыгында
төмөндө окуу: Борис Пастернактын ырларын

Борис Пастернактын порталынын бардык ырлар: https://boris-pasternak.su

Көпчүлүк ырларын окуп жж.аралыгында:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп