tarjima:
shoir portali: Marina Tsvetaeva
quyida o'qib: Anna Akhmatova she'rlar

portali Anna Akhmatova barcha she'rlari: https://anna-ahmatova.su

Eng she'rlar Tsvetaeva o'qib:


barcha she'riyati (kontent Alifbo tartibida)

Leave a Reply