иштөөлөрүнө:
акын порталы: Марина жж.аралыгында
төмөндө окуу: Анна Кендрик ырларын

порталы Анна Кендрик бардык ырлар: https://anna-ahmatova.su

Көпчүлүк ырларын окуп жж.аралыгында:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп