tarjima:
shoir portali: Marina Tsvetaeva
quyida o'qib: Rossiya shoir va yozuvchilar
Anna AkhmatovaAnna Akhmatova
anna-ahmatova.su
Yusuf BrodskyYusuf Brodsky
brodskiy.su
Boris PasternakBoris Pasternak
boris-pasternak.su
Mixail LermontovMixail Lermontov
mihail-lermontov.su
Korney ChukovskyKorney Chukovsky
chukovskiy.su
Aleksandr PushkinAleksandr Pushkin
aleksandr-pushkin.su
Sergey Esenin uySergey Esenin uy
sergey-esenin.su

Eng she'rlar Tsvetaeva o'qib:


barcha she'riyati (kontent Alifbo tartibida)

Leave a Reply