иштөөлөрүнө:
акын порталы: Марина жж.аралыгында
төмөндө окуу: анын сөздөрү

– “Сиздин сөздөрү куюп жатышат, катышуу жылытып,
Ал эми өткөн жылы кара көздөр”.
– “адилеттүүлүк эмеспи?, сүйкүмдүү, Ошондуктан портреттерин карап,
Капалантышты ак канаты?”
– “сенин сөздөр – агыш, кайнатып, куй,
Бирок кыйналып жумшак эриндери”.
– “адилеттүүлүк эмеспи?, сүйкүмдүү, балдар күлүү
кызыл кум үстүндө l'vami чейин?”
– “сенин сөздөр – трек, алар чакырганда, жана күчтөр,
кайра, мурдагыдай эле,, көңүлдүү”…
– “Ошентип, балдар Бодри, ал эмес,, сүйкүмдүү,
Ким ал аялдын төшөгүндөгү бир турган убак экенин?”

Көпчүлүк ырларын окуп жж.аралыгында:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп