tarjima:
shoir portali: Marina Tsvetaeva
quyida o'qib: Foto Tsvetaeva

Eng she'rlar Tsvetaeva o'qib:


barcha she'riyati (kontent Alifbo tartibida)

Leave a Reply