иштөөлөрүнө:
акын порталы: Марина жж.аралыгында
төмөндө окуу: Сүрөт жж.аралыгында

Көпчүлүк ырларын окуп жж.аралыгында:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп